Tips sorterade under: Studieteknik

Mind maps är ett av de mest kraftfulla och effektivaste hjälpmedlen för att lära sig. Det är en metod där man lagrar, organiserar och prioriterar information genom att använda nyckelord och bilder. Nyckelord är speciella ord som ger en överblick över vad ämnet handlar om.  Mind map kan översättas grovt till tanke karta och detta är   Läs mer …

Facebook Twitter Email

  Att jobba tillsammans i grupp kan vara väldigt bra! Vi har alla olika erfarenheter och lägger olika saker på minnet. Jobbar man flera stycken tillsammans kommer man oftast på fler idéer och tankar än om var och en hade jobbat enskilt.  Arbeten blir ofta lättare om man kan ta hjälp av varandra för att   Läs mer …

Facebook Twitter Email
Categories: Studieteknik

Ett av det viktigaste verktygen för att komma ihåg det man läser är att anteckna! Ju fler sinnen man använder desto lättare kommer man ihåg det man läser. Det är viktigt att kunna avgöra vad som är värt att anteckna och vad man kan utelämna. – Ofta kommer den viktigaste informationen i början av stycket.   Läs mer …

Facebook Twitter Email
Categories: Studieteknik, Visuell