Att jobba tillsammans i grupp kan vara väldigt bra! Vi har alla olika erfarenheter och lägger olika saker på minnet. Jobbar man flera stycken tillsammans kommer man oftast på fler idéer och tankar än om var och en hade jobbat enskilt.  Arbeten blir ofta lättare om man kan ta hjälp av varandra för att diskutera problem och svårigheter. Dessutom är det nästan alltid roligare att jobba i grupp. Det är viktigt att tänka på att alla i gruppen bör ha ungefär samma ambition vad det gäller skolarbetet. Prova er fram!

Facebook Twitter Email
Categories: Studieteknik