Planering är ett av de viktigaste verktygen för alla studenter! När man har mycket att göra kan det vara bra att göra en så kallad ”to do list”. Alltså en lista över vad man ska göra! Där rangordnar man de olika uppgifterna efter t ex hur stora och omfattande de är eller när de ska vara klara! Sedan börjar man med det som är viktigast och bockar av listan under arbetets gång.

Facebook Twitter Email