Vilken plats studerar du bäst på? Hemmet är en plats där många känner sig trygga och bekväma med att plugga. Det finns dock mycket som distraherar i hemmet och som har negativ påverkan på koncentrationsförmågan. Kanske väljer du att sitta på biblioteket? Eller någon annan plats?

Hur ska du sitta/ligga när du läser? Sitta vid köksbordet? Ligga i sängen? Det är alltid bra att sitta bekvämt men kanske inte för bekvämt? Prova dig fram, vad fungerar bäst för dig?

Ska det finnas ljud runtomkring dig när du pluggar? Musik? I så fall vilken sorts musik? Ska TV:n stå på i bakgrunden? Vissa anser att det finns en sorts musik som underlättar lärandet. Denna sorts musik kallas largo och har ungefär 60 taktslag per minut.

Ljuset! Belysningen är väldigt viktig eftersom det blir jobbigt att koncentrera sig om man måste anstränga ögonen.

 

Lycka till!

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Email
Categories: Matematik, NO, SO, Språk