Det finns många sätt att läsa inför ett prov.  De flesta sätter sig bara med boken och börjar läsa utan plan. Detta kan absolut fungera bra för vissa personer. Men många brukar tycka att det blir lättare om man har en plan för sitt läsande. Det första man måste fundera på är det praktiska! Det är viktigt att ha gott om tid på sig och att ha allt material ( böcker, stenciler, artiklar) tillgängligt.  När detta är under kontroll börjar själva läsningen!

1. Snabb översikt 

Det första man bör göra är att snabbläsa igenom texten eller boken man ska läsa. Läs igenom innehållsförteckningen, här finns själva uppbyggnaden av boken och den brukar ge en bra översikt. Läs igenom sammanfattningar som brukar finnas  i många läroböcker efter varje kapitel. Man kan också bläddra igenom boken ganska snabbt och bara läsa lite här och där. Denna punkt handlar framförallt om att skaffa sig en översikt om vad texten/boken handlar om.

2. Fördjupad översikt 

Denna punkt liknar den första. Skillnaden är att att man fördjupar sig lite mer. Läs det som sticker ut!  Så som rubriker, fetstilade textdelar, bildtexter, första meningen i varje stycke. Tanken är fortfarande att skapa sig en överblick om vad texten/boken handlar om.

3. Intensivläsning

Nu kommer denna del som många förknippar med att plugga inför ett prov. Intensivläsningen handlar framförallt om att läsa, stryka under och sammanfatta. Det är lätt att man bara läser på utan att ”ha hjärnan påkopplad” och inte hänger med i texten. Det är viktigt att du faktiskt förstår det du läser annars är det ju ingen idè att läsa. Ett bra tips är att läsa ett stycke och sedan hålla för texten med handen och tyst upprepa vad som stod i stycket.

4. Repetition

Detta är en väldigt viktig del i pluggandet. Vad är meningen med att läsa om man inte kommer ihåg det? Upprepa vad texten/boken handlar om ofta och mycket. Ett bra tips kan vara att ta tio minuter precis innan man ska avsluta pluggandet och gå igenom vad man har läst. Repetera innan du glömt bort inte efter!!

Om du följer dessa tips kommer läsandet förhoppningsvis gå lättare!

Lycka till!

Facebook Twitter Email