När du lär dig geometri kan det vara en bra idé att bygga små modeller så att du bättre förstår det du försöker räkna ut. Gör om modellerna till en stad och räkna ut area och volym så att allt ska få plats. Ägna tid åt detta, sov på saken och räkna sedan talen i boken. Lycka till!

Facebook Twitter Email