Kategoriarkiv: El

Elektriker skapar snygga hem i Stockholm

När en elektriker i Stockholm utför uppdrag så är det för att utföra en viktig funktion. Men det är även viktigt att arbetet förhöjer skönheten i hemmet.

Elsladdar som hänger från taket. Kontakter som är sneda och vinda, eller som sitter på konstiga ställen. Ett elskåp som sitter mitt på en vägg och som har sett bättre dagar. Det är exempel på el som inte enbart är farlig utan som dessutom drar ner på estetiken och skönheten i en bostad eller annan fastighet.

Som elektriker är det därför inte enbart viktigt att installera el som är säker och som fungerar för sitt syfte. Det är även viktigt att alla arbeten utförs på ett sätt som inte skadar kringliggande ytor. Eller som gör att ytan, eller rummet, blir fult och tråkigt att vistas i. El är en sådan funktion som helst inte ska synas alls. Åtminstone inte kablar eller kontakter.

Noggrann och skicklig elektriker

När en elektriker i Stockholm åker ut på uppdrag så är det inte alltid bara att dra igång. Istället krävs det ofta en hel del eftertanke och planering för att elen ska bli installerad på rätt sätt. Och för att det även ska bli en installation som inte skadar ytor eller som blir ful.

Idag finns det därför även en hel del olika sätt att installera el på som till och med kan försköna fastigheten. Som vackra elsladdar, estetiskt tilldragande kontakter, el-radiatorer som ser ut som konstverk eller elskåp som snyggt smälter in i bakgrunden.

Solceller för både små och stora hus i Västerås

Det går att sänka elräkningen och även bli självförsörjande på el genom att installera solceller på villataket i Västerås. Här kommer några användbara tips.

Sverige har många soltimmar under sommarhalvåret vilket gör att solceller fungerar väldigt bra. Det behöver inte ens vara sol och vackert väder för att solceller ska producera el. Så länge det är ljust kan solceller generera el till hushållet. En stor del av året kan man vara helt självförsörjande på el men under vinterhalvåret när dagarna är korta kan man behöva köpa.

Å andra sidan producerar man ofta mer el än man behöver under sommarmånaderna vilken man då kan sälja vidare till elbolaget. Det gör att den el man köper under vintern inte blir lika dyr. Solceller fungerar lika bra på sommarstugans tak som på villataket. Ju större takyta man har desto fler solceller kan man montera, vilket givetvis betyder mer el.

För lantbruk kan solceller vara väldigt lönsamt

Den som vill installera solceller i Västerås har goda chanser att bli självförsörjande på el under sommarhalvåret. Har man ekonomibyggnader med stora takytor kan man även själv klara elproduktionen under vintern. Men det beror så klart också på hur stort behov man har av el.

Är man en lantbrukare eller ett företag kan det löna sig att även installera en batterienhet. Då kan man lagra överskottselen och använda den de dagar som solcellerna inte producera tillräckligt med el. Vill man installera solceller eller veta mer ska man kontakta ett företag som är specialiserat på solceller för alla typer av hus och fastigheter.