månadsarkiv: oktober 2022

Stålhallar – ett bygge i tiden

En byggnad med stål som stommaterial blir tidlös. Stålhallar kan dessutom byggas på ett kostnadseffektivt sätt. En flexibel byggnad som monteras snabbt.

Du är ordförande i stadens fotbollsförening. Era spelare vill ha möjlighet att träna inomhus under vinteruppehållet. Men hur ska bygget finansieras? Du har efter mycket möda och stort besvär fått stadens politiker att lämna en kommunal borgen för att bygga en efterlängtad träningshall. Det är nu som det stora arbetet börjar.

I ett tidigt skede har föreningens styrelse varit enig om att träningshallen ska uppföras som en stålhall. Hela projektet tänker ni lägga ut på ett företag som har stor erfarenhet av att bygga stålhallar. De har lämnat förslag till utformning inklusive fasadmaterial med mera.

Stålhallar – möjligt att bygga ut

Från början hade ni tänkt att bygga en riktigt stor träningshall men på grund av bristande finansiering får ni dra ner på era ambitioner. Med rätt val av stålhall kan ni dock bygga ut träningshallen i framtiden. Ni har tagit in förslag och offert från olika företag som kan bygga stålhallar och däribland ACT. De kommer med ett förslag att installera en solcellsanläggning på halltaket. Det hade ni inte tänkt på i er kalkyl.

Föreningen behöver inte investera i solpaneler. Det gör installatören. Ni får elenergi till er egen förbrukning till ett långsiktigt fastställt pris. Ni spar in elkostnad i förhållande till er driftbudget. En besparing ni har nytta av för en framtida utbyggnad. En leverantör av stålhallar kan alltså inte bara bygga utan även komma med goda råd och förslag.

Halkbana i Stockholm ger dig en värdefull erfarenhet

När du bokar halkbana i Stockholm är du kanske nervös, men det är en av de viktigaste erfarenheterna blivande bilförare kan få. Speciellt i Sveriges klimat.

När det är dags att ta körkort är det många som oroar sig över halkbanan. Trots det säger de flesta som har gjort den att det är den roligaste delen av hela körkortsutbildningen. Att prova att köra på halkbana är mycket viktigt, speciellt för bilister bosatta i Norden. Halt väder är i princip en garanti, i alla fall någon gång under året.

Att provköra på en halkbana ger dig erfarenheten av att sladda, bromsa och köra i halt väder. Det gör inte bara att du blir en säkrare förare i framtiden, utan bidrar även till att du vet hur bilen och du reagerar när däcken tappar fäste.

Halkbana i Stockholm kan rädda liv

Att sitta hemma på kammaren och läsa om bromssträckor i en teoribok ger en ganska grund förståelse för hur väglaget faktiskt påverkar bilen. När du har provkört på en halkbana får du en djupare förståelse och kan koppla ihop teori och praktik. Många vittnar att de efter halkbanan varit mer noga med både avstånd och hastighetsbegränsningar.

Att ha provat att köra på halkbana hjälper inte bara bilister. Det är även en värdefull läxa när man går eller cyklar. Om man vet hur svårt och ibland även läskigt det är att få stopp på en bil vid isigt väglag, är man mindre benägen att kliva ut på ett övergångsställe en vinterdag utan att se sig för.

Hitta rätt bilverkstad i Göteborg

Allt eftersom bilar blir mer komplicerade så ökar kravet på bilägaren att hitta rätt bilverkstad i Göteborg. Här kommer tips på vad man bör tänka på.

Att skruva med trasiga bilar verkar snart vara ett minne blott. Idag är det så pass mycket i en bil som är digitaliserat att hela området för bilverkstäder har börjat ändras. Där man tidigare började med att öppna huven och börja känna sig runt, ansluter man numera en dator för att låta den söka igenom bilens alla system efter fel och oklarheter.

Kunskapen hos personalen på en bilverkstad i Göteborg har därför börjat ändras. Från att vara praktiskt kunniga till en kombination av praktiskt kunnande och datakunskaper. Det handlar om att ett fel på bilen numera kan vara ett datorfel, och inte en fysisk bildel som behöver bytas ut eller lagas.

Bilverkstad för ett särskilt märke

Hur duktig bilmekanikern är på datorer är dock inget som man brukar behöva fundera över som bilägare. Däremot bör man uppsöka en bilverkstad som är kunnig på just det bilmärke som det gäller. På det viset får man någon som har spetskompetens inom området och även en bilverkstad med många andra fördelar.

Ibland krävs det att en auktoriserad bilverkstad utför vissa reparationer. Det kan handla om garantiåtgärder, eller att man helt enkelt bara vill ha någon som har extra kunskap. Men dessa bilverkstäder brukar även ha många bildelar på hyllan för just de märkena. Eller en snabbare tillgänglighet för allt man behöver för reparationen.