glad elev

Image: FreeDigitalPhotos.net

Studieteknik – Vägen till framgång!

Det finns en rad olika anledningar till att vissa elever lyckas bättre i skolan än andra. Många av dem elever som lyckas bra har upptäckt hur de ska studera – med andra ord de har hittat en studieteknik som passar dem själva! Nu är det dags för dig att göra det också!

 

Hur upptäcker du vilken studieteknik som passar dig bäst? Studieteknik innebär en rad tekniker och knep som gör det lättare att lära sig. Eftersom människor är olika så måste man testa sig fram för att få reda på vad som är ”rätt” för personen i fråga. Det som är ”rätt” för andra behöver nödvändigtvis inte vara rätt för dig. Gör gärna vårt test för att få en känsla för hur du bäst lär dig.

 

Det finns en rad frågor man bör ställa sig innan man börjar med själva pluggandet för att underlätta inlärandet.

 

  • Vilken plats studerar du bäst på? Hemmet är en plats där många känner sig trygga och bekväma med att plugga. Det finns dock mycket som distraherar i hemmet och som har negativ påverkan på koncentrationsförmågan. Kanske väljer du att sitta på biblioteket? Eller någon annan plats?

 

bild på stolar och bord

  • Hur ska du sitta/ligga när du läser? Sitta vid köksbordet? Ligga i sängen? Det är alltid bra att sitta bekvämt men kanske inte för bekvämt? Prova dig fram, vad fungerar bäst för dig?

 

  • Ska det finnas ljud runtomkring dig när du pluggar? Musik? I så fall vilken sorts musik? Ska TV:n stå på i bakgrunden? Vissa anser att det finns en sorts musik som underlättar lärandet. Denna sorts musik kallas largo och har ungefär 60 taktslag per minut.

 

Illustration av lampor

  • Ljuset! Belysningen är väldigt viktig eftersom det blir jobbigt att koncentrera sig om man måste anstränga ögonen.

 

  • Material? Vilket material ska du använda när du pluggar? Det är viktigt att t ex papper, pennor och miniräknare finns nära till hands så att man inte hela tiden behöver leta efter dessa!

 

  • Lär du dig bäst om du läser en text själv? Kanske kommer du ihåg informationen lättare om någon annan läser högt för dig?

 

  • Hur länge kan du koncentrera dig? En timme? Fem minuter? Man brukar säga att koncentrationsförmågan sjunker efter 30 minuter! Därför är det viktigt med pauser! Prova dig fram! Det är viktigt att ha disciplin och inte ta för långa pauser! Visste du att koncentrationsförmågan blir bättre om man tränar regelbundet och är fysiskt aktiv.

 

  • Vilken tid på dagen lär du dig bäst? Tidigt på morgonen? Eller kanske sent på kvällen? Försök att plugga ungefär på samma tidpunkt varje gång.

 

  • Förbered omgivningen! Tala om för familj och vänner att du tänker plugga så att de inte stör! Logga ut från Facebook! Kanske är det bra att stänga av mobilen? Känn dig fram!

 

När du har svarat på dessa frågor har du en bra bild av hur din studieomgivning bör se ut. Använd sedan detta för att göra studerandet så effektivt som möjligt.

 

Källor:

Bosund L, Lättlärt – en handbok i studieteknik, 2000, Liber AB

Facebook Twitter Email

Mind maps!

Mind maps är ett av de mest kraftfulla och effektivaste hjälpmedlen för att lära sig. Det är en metod där man lagrar, organiserar och prioriterar information genom att använda nyckelord och bilder. Nyckelord är speciella ord som ger en överblick över vad ämnet handlar om.  Mind map kan översättas grovt till tanke karta och detta är precis vad det är! En karta över dina tankar. Mind maps ger en väldigt bra översikt över ämnet i fråga och nyckelorden är lättare att komma ihåg än hela stycken med text.

För det här behöver du bara papper och penna. Det finns även möjlighet att göra en mindmap på datorn, programmet, Ikonmap. Läs mer här

Facebook Twitter Email

Ta hjälp av varandra!

 

Att jobba tillsammans i grupp kan vara väldigt bra! Vi har alla olika erfarenheter och lägger olika saker på minnet. Jobbar man flera stycken tillsammans kommer man oftast på fler idéer och tankar än om var och en hade jobbat enskilt.  Arbeten blir ofta lättare om man kan ta hjälp av varandra för att diskutera problem och svårigheter. Dessutom är det nästan alltid roligare att jobba i grupp. Det är viktigt att tänka på att alla i gruppen bör ha ungefär samma ambition vad det gäller skolarbetet. Prova er fram!

Facebook Twitter Email

Anteckna!

Ett av det viktigaste verktygen för att komma ihåg det man läser är att anteckna! Ju fler sinnen man använder desto lättare kommer man ihåg det man läser. Det är viktigt att kunna avgöra vad som är värt att anteckna och vad man kan utelämna.

– Ofta kommer den viktigaste informationen i början av stycket.

– Skriv ner rubriker. Rubriker är satta för att ge en överblick om vad texten handlar om.

– Skriv ner nyckelorden, d v s de ord som är viktiga för att förstå vad en text handlar om.

– Rita bilder.

Se även ”rita mind-map”

 

Facebook Twitter Email