Hur lär man sig på bästa sätt?

 

Alla människor är olika och lär sig bäst på olika sätt. Det som passar dig behöver inte fungera lika bra för någon annan.
Man kan dela in lärandet i tre huvudkategorier: Visuellt, Auditivt och Kinestetiskt(det vi kallat praktiskt) lärande.

 

Om du lär dig bäst genom synen och synintryck till exempel genom att läsa böcker och anteckningar, undersöka diagram och bilder så är du en så kallad visuell person.  Visuella personer har ofta en snabb inlärningsförmåga och kan sitta långa stunder utan att tappa koncentrationen.  Anteckningar från lektioner och föreläsningar är till stor hjälp när dessa personer ska lära sig! Mindmaps, kartor och tabeller är andra utmärkta hjälpmedel för den visuelle! Ett bra tips är att läsa på innan lektionen vad den kommer att handla om! Här är de tipsen som vi tror passar visuella personer.
 
Lär du dig däremot bäst genom hörselintryck och av att lyssna är du en auditiv person. Auditiva personer tycker ofta om att jobba i grupp och lär sig på ett bra sätt genom diskussioner.  Att diskutera i grupp och rollspela underlättar ofta auditiva personers lärande. Ett bra tips för auditiva personer är att spela in sig själva när de läser en text och sedan lyssna på den några gånger. Ett annat alternativ är att lyssna på när någon annan högläser! Här är de tipsen vi tror passar auditiva personer.
 
Den tredje lärstilen kallas kinestetisk och dessa personer tycker om att utföra saker i praktiken och lär sig genom att att prova sig fram. Inlärningen kan ta lite längre tid för dessa personer då det tar tid att prova på och utforska saker på egen hand. Fördelen är dock att när man har prövat på något och förstått det så minns man det ofta väldigt bra. Ledordet för dessa personer är ”praktiskt”. Jobba med att själv utforska områden och sitt inte för långa stunder! Här är de tipsen vi tror passar praktiska personer.
 
Det är viktigt att komma ihåg att dom flesta människorna använder alla tre kategorierna för att lära sig men att man kanske har en av dem som dominerar inlärningen.
 
För att ta reda på vilken lärstil som passar just dig bäst gör vårt test här!  Lycka till!

Facebook Twitter Email