SFI i Stockholm ger alla en chans till integration

Att så snabbt som möjligt komma in i samhället handlar mycket om hur fort man kan lära sig det nya språket. En invandrad person till Sverige har alltid en bättre chans att komma ut på arbetsmarknaden, att lära känna det svenska samhället och känna sig mig välkommen om denne person lär sig att både tala och skriva svenska och här spelar SFI Stockholm en stor roll.

SFI Stockholm är förkortningen av Svenska för invandrare och de anordnar olika utbildningar, kurser och föreläsningar som ger nyanlända en möjlighet att lära sig det svenska språket. SFI Stockholm är kända för att på ett pedagogiskt sätt låta alla deltagare på deras utbildningar i Stockholm få en chans att – i sin egen takt – lära känna sitt nya land. Man ska här direkt säga att just det med att alla får utvecklas i sin egen takt är extra viktigt – alla som kommer till Sverige har olika upplevelser och erfarenhet och måste därför på ett individuellt sätt få utvecklas och det är också detta som SFI gör så bra i området i och kring Stockholm.

Att klumpa ihop 30 stycken nyanlända i ett klassrum och förvänta sig att alla ska vara lika duktiga, att alla ska lära sig svenska i samma takt och att alla ska förstå både varandra och den lärare som håller i utbildningen är ett förlegat och dåligt sätt. SFI Stockholm jobbar på ett annorlunda sätt – med mindre klasser, med både praktiska- och teoretiska övningar och med fokus på varje individ – och det är detta som gjort att man numera får räknas som ledande på området.

Som vi sa ovan – nyckeln till en snabb integration ligger i att lära sig språket och genom att anmäla sig till en utbildning anordnad av SFI Stockholm så ger man sig själv den möjligheten.

SFI Stockholm ser till varje individs behov

Då alla människor som kommer till Sverige har olika erfarenheter i sitt bagage – traumatiska sådana i många fall – så kan man inte räkna med att deras fokus i första hand ligger på att lära sig svenska. Man kan inte begära av en flykting från ett krig ska vara redo att direkt vid ankomsten till Sverige ska slå sig ner – och vara motiverad – att lära sig tala det svenska språket. Det här jobbar SFI Stockholm aktivt med och ser till hur varje individ mår och utvecklas – ibland måste man låta saker och ting ta tid och i vissa fall får man acceptera att det inte går så fort alla gånger.

Tålmodiga lärare och – framförallt – lyhörda sådana är nyckeln till detta och här har SFI Stockholm verkligen en fördel. Genom att lärarna som är anställda av SFI Stockholm är utbildade även inom andra områden än Svenska så kan de också läsa av situationer på ett annat sätt. Att lära sig ett nytt språk tar tid och måste få göra det – ibland måste man bara ta ett steg tillbaka som lärare och acceptera detta faktum.