Arvstvist som handlar om djur 

Ett testamente kan innehålla många kuriösa detaljer. En arvstvist kan till exempel handla om att ärva djur eller att djuren skulle förmodas få ärva människor. 

Oavsett vad någon har skrivit i ett testamente, så kan ett djur inte ärva sin husse eller matte. Det är bara människor som kan ta emot arv. Däremot kan djuret få en förmyndare som i sin tur kan ärva pengar som ska gå till djurets uppehälle. 

Djuren kan vara inblandade i en arvstvist på flera olika sätt. Man kan till exempel ärva ett lantbruk med djur, skogar med jakträttigheter och fiskevatten där det fångas värdefulla fiskar. Förr i världen var männen gynnade när det gällde arv, men numera ärver söner och döttrar på lika villkor. 

Anlita jurist för en arvstvist 

När det gäller stora lantegendomar är det i praktiken vanligast att arvingarna gör upp själva vem som ska få vad, och att de som behåller godset löser ut de andra. Det skapas en godtagbar rättvisa, så att man undviker en arvstvist. 

Men ibland kan värdet vara svårt att avgöra. Ett taxeringsvärde är bara en siffra, medan själva tillgången i sig kan mångdubblas i värde eller utvecklas över tid till att bli inkomstbringande. Fördelning av egendom är ofta en tvistefråga och då får en jurist konsulteras för att försöka få ordning på en arvstvist.

Djur kan ingå i arvstvist 

Ett hus kan vara angripet av skadedjur, och då tycker kanske arvingarna att det inte är värt så mycket. Man kan också ärva värdefulla djur, som skulle kunna inbringa mycket pengar i en djurpark. Diskussionerna i en arvstvist gäller ofta värdet på arvet. 

Ett djur har också en begränsad livslängd, jämfört med fast egendom som står kvar i sekler. Därför blir det inte sällan rätten som får fälla avgörandet i en segsliten arvstvist där olika åsikter står mot varandra.

Ta reda på mer genom att besöka: arvstvist.se