Bodelning vid separation eller skilsmässa

När det är dags att separera och du undrar över bodelningens gång och tillämpliga regler, finns det viktiga faktorer att förstå. Beroende på anledningen till uppdelningen av egendom och om parterna har varit sambos eller gifta, varierar processen för bodelning.

Bodelning är det förfarande där den gemensamma egendomen delas upp mellan sambor eller makar. Detta är en vanlig del av separationer och skilsmässor. Det kan även utföras i samband med ett dödsfall och benämns då som bouppteckning. Ibland uppstår oenighet om hur egendomen bör fördelas.

I sådana situationer kan en advokats hjälp vara nödvändig för att säkerställa en rättvis fördelning. Om det finns äktenskapsförord eller samboavtal har dessa dokument inverkan på bodelningen. Även om ett äktenskapsförord har upprättats är det inte alltid enkelt att ha full insikt i dess innehåll. En erfaren bodelningsadvokat är bekant med regelverket och kan erbjuda värdefulla råd om hur man bäst går vidare för att säkerställa ens rättigheter enligt lag.

Viktigheten av ett upprättat bodelningsavtal

Även om parterna är överens om bodelningens genomförande och fördelning av den gemensamma egendomen, kan det vara klokt att anlita en familjerätts- och bodelningspecialiserad advokat. Detta är på grund av att enligt lag krävs att ett korrekt bodelningsavtal upprättas.

Avtalet bör tydligt specificera hur egendomen ska fördelas mellan parterna. Ett bodelningsavtal har ytterligare fördelar, då det förhindrar någon av parterna från att i efterhand presentera nya anspråk eller ändringar. Det upprättade bodelningsavtalet ska därefter registreras hos Skatteverket.

Läs mer nedan för att kunna få mer information samt tips om det på webbsida: svenskbodelning.se