Vem kan få hjälp av rusta & matcha?

Rusta & matcha är en tjänst som Arbetsförmedlingen kan erbjuda den som är arbetssökande. För en del går det lika bra att söka arbete på egen hand, men för andra kan rusta & matcha ge bra stöd.

När man har svårt att få ett arbete finns det möjlighet att få hjälp genom Arbetsförmedlingen.
Det kan bland annat erbjudas en tjänst som heter rusta & matcha. Genom rusta & matcha görs olika insatser som ska leda till att man inte längre är utan sysselsättning.

Vem som ska få hjälp av tjänsten rusta & matcha avgörs utifrån vilka behov som finns hos den som söker arbete. Vissa kan söka arbete lika bra på egen hand. För andra kan det finnas någon annan åtgärd som passar bättre, till exempel om man behöver ett anpassat arbete. Men för någon som framför allt behöver stöd för att hitta ett arbete kan rusta & matcha passa bra.

Med rusta & matcha är stödet anpassat efter individen

Orsakerna till att man har svårt att få ett arbete ser olika ut för olika människor. Därför behöver alla inte heller samma typ av stöd. När man får hjälp av rusta & matcha utformas stödet efter vad man behöver.

För någon kan hjälpen innebära att man får lära sig hur man skriver ansökningar eller tränar inför att gå på arbetsintervju. För någon annan kan det handla om att guidas rätt i djungeln av utbildningar, eller hitta rätt kontakter. Rusta & matcha är en tjänst som ser till behoven, och därför kan många få hjälp av tjänsten.